Skip to content

Gwlad

Gwlad

oen a dafad

Diwygio’r Polisi Amaethyddol Cyffredin – cyfarfodydd agored

Bydd y cylch nesaf o ddiwygiadau’r Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC) yn creu cyfleoedd a heriau newydd i lawer o ffermwyr yng Nghymru. Er mwyn cael gwybod mwy am y newidiadau arfaethedig a sut allent effeithio eich busnes, mae Llywodraeth Cymru yn eich gwahodd i ddod i un o’r cyfarfodydd agored sy’n weddill, fydd yn cael eu mynychu gan Alun Davies, y Gweinidog Cyfoeth Naturiol a Bwyd.

Darllenwch y stori'n llawn

Llenwi eich SAF

gliniadur a chefngwladGwybodaeth bwysig am eich Ffurflen y Cais Sengl (SAF).

Darllenwch y stori'n llawn

Cystadleuaeth Menter Ffermwyr 2014 - darganfyddwch y fformwla fuddugol

logo Cystadleuaeth Menter Ffermwyr 2014Yn dilyn llwyddiant Cystadleuaeth Menter Ffermwyr llynedd, mae Cyswllt Ffermio nawr yn chwilio am y pum tîm nesaf i gystadlu am deitl 2014.

Darllenwch y stori'n llawn

Storiau EraillLlenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2014 ar-lein

Mae Ffurflen Cais Sengl 2014 ar-lein ar gael nawr i ffermwyr. Mae’n hawdd ei llenwi a bydd yn eich helpu i osgoi camgymeriadau cyffredin. Mae’r fideo’n dangos i chi sut mae’n gweithio.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu DVD sy’n dangos sut i llenwi a chyflwyno'ch Ffurflen Cais Sengl 2014 ar-lein.

Dolenni perthnasol

Rhifau gynt o gylchgrawn pob yn ail mis Llywodraeth Cymru i fusnesau fferm a choedwigaeth, a phawb efo ymglymiad ac amaeth a chefn gwlad Cymru.
Gwlad ar-lein yw’r wefan newydd i gael yr wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am ffermio a materion gwledig.
Cewch y diweddariadau newydd o Gwlad gan ymgofrestru i'n cylchlythyr